Zastrzeżenia prawne

© F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński 20018

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny jest F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński. Witryna ta ma charakter informacyjny, dostarcza informacji o usługach. Materiały przedstawione na stronach WWW (World Wide Web) są dostępne nieodpłatnie.

Za pomocą interaktywnych formularzy dostępnych na stronach witryny można zadawać pytania, wysyłać ankiety i zapytania ofertowe.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych. Przed podjęciem działań, zalecane jest zasięgnięcie porady w F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości.

F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w serwisie. W żadnym wypadku F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński, pracownicy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu decyzji lub działania podjętego na podstawie tych informacji.

Serwis niniejszy umożliwia komunikację z innymi witrynami internetowymi stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych witrynach.

F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.

Prawa autorskie

Uprzejmie informujemy, że wszelkie materiały i publikacje umieszczone na naszej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykorzystywanie tych materiałów i publikacji, w całości lub w części, w celach innych niż użytek osobisty, wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński. Jeżeli nie zastrzeżono w treści inaczej, wszelkie prawa do umieszczanych materiałów i publikacji przysługują F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński.

Dane Osobowe

Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej witryny, poczty elektronicznej lub telefonicznie i listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia.
F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyński zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między F.P.H.U. Piastek Tomasz Piestrzyńskii a użytkownikiem witryny.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

Pytania

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zastrzeżeń prawnych, praw autorskich oraz ochrony prywatności podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej, prosimy przesłać za pomocą formularza kontaktowego.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zapytania ofertowe lub pytania.