Certyfikaty

 CERTYFIKATY

Wyszczególnienie Krótki opis Rok przyznania
Certyfikat
BLACHARZ JAKOŚCI
Szkolenie z zakresu technologii stosowania blach cynkowo-tytanowych firmy RHEINZINK 2014
Certyfikat Szkolenie z zakresu układania łupka naturalnego. 2007
Certyfikat Detale systemu falcowania 2009
Certyfikat FAKRO Montaż okien obrotowych, uchylno-obrotowych, kolankowych. Okna wyłazowe, schody srychowe. 2002
Szkolenie System tarasowy firmy ATLAS 2013
Dyplom Technologie krycia dachów płaskich, warunki techniczne wykonywania robót 2002
Kurs Metodyka instruktażu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy 2012


 KWALIFIKACJE

Wyszczególnienie Krótki opis Rok przyznania
Dyplom mistrzowski Mistrza w zawodzie DEKARZA
Numer z rejestru: 4246
2013
Kurs pedagogiczny Potwierdzenie kwalifikacji do szkolenia młodzieży w zawodzie
Numer z rejestru: 5109
2013